...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންކުން
ނ.
ތަރުކާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފަތެއް.
މިއީ ނަރުނުލައި ވެލަކަށް ދުވާ ވަރުގަދަ ތަނޑުގަނޑެއް ލާފައި އޮންނަ، އަވަހަށްހެދި ގިނަވާފަތެކެވެ.
މީގެ ފަތްތައް ހުންނަނީ ތަނޑުކޮޅަށް ފަލަކޮށް ކޮޅަށް ހިމަކޮށެވެ.
މީގައި އަޅަނީ ހުދުވައިލެޓް ކުލައިގެ ތާޅަފިލި ފާޑަށް ހުންނަ މަލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަހިލަނބޮ . ތަރުކާރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ