...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންއިތުރު
ނ.
ކަމަކަށް އިތުރު ސިފައެއް ގެނެސްދޭ ބަހެއް.
މިސާލު! "ހަރުކޮށް" ހިނގާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަފީވުން . ފަނޑުކޮށް . ފިނޑިކޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ