...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންވާރު
ެހި އަޅާށާއި، ކައްކަން ގެންގުޅޭ ތަކެތި.
މިސާލު:
ތެލި، ދޮލަނގު، ރުނބާ ފަދަތަކެތި.
(2) ފަޅުތެރޭން މަސްބާނާ ދޮއްޓާއި އުފުލީގައި ބުޅިއައްސައިފައި އޮންނަ ރޮދި.
(3) މާކެޔޮޅުކަމުގެ އާލަތް.
(4) ދޫނިބާނާން ނުވަތަ ދޫނީގައި އޮޅުވާން ގެންގުޅޭ ރޮދި.
(5) ކަރާކަންވާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަން . ހުވަނދުބުލިބުލި . ރަންފިތޮޅި . ރަންސާޔަން . ރަންސާޔަންކުރުން . ކަންވާރު . ކުރަ . ކުރާ . ކުލަދޯލަ . އަހުނާރު . އަސްކޮޅުލުން . އުނދުން . އުނދުންޖެހުން . އެލްމެނިއަމް . އެލްމެނިޔަމް . އޮޅުވުން . ވައު އެނބުރުން . ވަތުގައިހިފުން . ވަލީއަޙުދު . މަސްބޭނުން . މިޔަވާލި . މުއިނަރު . މުދައު . މުދާ . ފަށް . ފާހިޖެހުން . ފާސްމާނުމުދާ . ފުއްވުން . ފެންނެގުން . ފެޅުން . ދަޅު . ދިދަފަތި . ލޯގަނޑު . ގެރިނާބު . ގެރިލާނބު . ގެވަށިކަންވާރު . ގެވަތުމުދައު . ގެވެހިސާމާނު . ސައިމުޑާ . ސާޔަން . ސާޔަންލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ