...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންމަތި
ނއ.
ގޯތިގޯއްޗާއި އިމާރާތުގެ ބޭރުކަނާ ދިމާވާތާ މަގުމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައިރިންއެޅުން . މަންގަނޑު . ދާވައިލުން . ތަލާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ