...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންފަތުމުދި
ނ.
ކަންފަތުގައިލާން ރާއްޖޭގައި ހަދައި އުޅުނު ޚާއްޞަ ގަހަނާއެއް.
މިކިތަންމެ ޒާތަކަށް ހަދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާދުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ