...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންފަތުފޫޅު
ނ.
ކަންފަތުގެ ތިރީކޮޅުގެ މަޑުމަސްކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނެފަތެހޫޅެ . ކަންފަތިފޫޅު . ކަންފަތިލެލި . ކުޑަކަންފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ