...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންފަތް
ނ.
(1) އަޑުއިވޭގުނަވަން.
(2) އިހުޒަމާނުގެ ބޮޑުބަޑީގެ މެދަށްވުރެ ފަހަތުގައި ފޯލިކޮށް ދެފަރާތަށް ނެރެފައި އޮންނަތަން.
(3) ކަންފަތް ތާކިހަލުގައި، ކަންފަތް ނިވާކުރާން ދެފަރާތުގައި އެލިފައި އޮންނަ ފޮތިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކަންފަތް . ހަންޑިކުޑަ . ހަތި . ހިރިމިކަންނެލި . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިލަކަންފަތި . ހުއިފަތުފިލޮޅު . ނިލަމެހި . ރަތްކިރުޅިރައިވެރިމަސް . ރަތްގަޅިފާނަ . ބައްވުން . ބައްޖެހުން . ބުރަނދު . ބުރެކި . ބޮޑުބަޑި . ޅޮސްމިޔަރު . ކަށިމަސް . ކަނަހަތާ . ކަނެފަތެ . ކަންފަތް . ކަންފަތް ބާގަ . ކަންފަތް ތާކިހާ . ކަންފަތްތޮޅި . ކަންފަތްގޮށި . ކަންފަތްޕުޅަށް އެރުވުން . ކަންފި . ކަންފުޅި . ކަރަވެރިމަސް . ކަފަބުރު . ކާނޓުމަހަ . އެތް . ވަށްބޯހަނދި . ވަޅިފިއަ . ވަޅިގަނޑު . ވަޅިޔާ . ވަތިތިބިލި . ވާލި . މަރަދަނޑި . މަޑަލަ . މާގަނޑުމަސް . މިޔަރު . މުރަކަމަސް . މުސަޅު . ފަންގަނޑުތޮޅި . ފަންގަސް . ފަޅުރޮނޑު . ފީބޯމިޔަރު . ފީކަންފަތް . ފުޅަނގި . ފުދެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ