...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންފަތްވެން
ނ.
ކުޑަކަންފަތެއް ހުންނަ ވެނެއް.
މިބާވަތުގެ ވެން އާންމުކޮށް އުޅެނީ ކަނޑުތޮށި ކައިރީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ