...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންފަތްގަނޑު
ނ.
(1) މަހުގެ ކަރުތާފަތާ ކައިރީގައި ދެއަރިމަތީގައި ހުންނަ ކުޑަ ކޮތަރި.
(2) މުޅޯށިފަދަ ބައެއް ތަކެތީގެ ދެފަރާތުގައި ހިފާން ނެރެފައި ހުންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިމިކަންނެލި . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިލަކަންފަތި . ހުއިފަތުފިލޮޅު . ނިލަމެހި . ރަތްގަޅިފާނަ . ބުރަނދު . ބުރެކި . ކަށިމަސް . ކަންފަތް ތާކިހާ . މަޑަލަ . މުރަކަމަސް . ތުނބި . ގިއުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ