...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންފި
ނ.
(1) މަލުގެ އެންމެ ބުޑު ދޮށުގައި ހުންނަ ފަތްކުލައިގެ ފިޔަ.
(2) މަލުގެ ބޯށިފަތް.
(3) (ބދ) ކަންފަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަގުޅިނެއްޓުން . ތަދުމަޑުކަންފިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ