...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންތައް
ނ.
(1) ކަމުގެ ގިނަގޮތް.
(2) މަސައްކަތްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދޭގިރިކަން . ހަންޑިހެއްލުން . ހަންޑިފިއްލުން . ހަރާންކަންތައް . ހަރާމުޖާދާ . ހަރުކަށިވުން . ހައިކެޑުން . ހަތަރުހިތި . ހަތުރުންބައޯގަ . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހަޑިހޭވުން . ހާދިސާ . ހާލި . ހާސްވުން . ހިނގުން . ހިންމަވައިދެއްވުން . ހިންގުން . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިކިފަސްތާ ބަކަނާޅާށެވެ. . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިމުން . ހިތުނެތްގޮތް . ހިތުގައި ގާގަނޑެއްހެން އޮތުން . ހިތްއޮންނާނީ ދެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. ކަންއޮންނާނީ ވެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. . ހިތްވަރުގަދަ . ހިތްވަރުގަދަކަން . ހިސްޓީރިޔާ . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހުނަރު . ހުނަރުވެރިކަން . ހުނަރުވެރިވުން . ހުނަރުވެރިޔާ . ހުއްދަފަތާ ނިކުތުން . ހުއްދަފަތް . ހުވަފެން . ހުވާގެކައްފާރަ . ހޫނ . ހެއުކަންތައް . ހެއްވާމީހާ . ހެއްލުމެއްގައި ގެއްލުމެއް . ހެލިވަތްހެލުން . ހެޔޮނުބައި . ހެޔޮވަރުމީހާ . ހޭނައްތާމީހާ . ހޭބޯނޭރުން . ހޭބޯއެރުން . ހޭލަމޭލާކަށްތެޅުން . ހޭޑިފޭޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ