...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންގަތި
ނ.
ރަށްފުށުގެ ވަޒަން ވެރީންނަށް ދެއްވާ ކޮލީގެ ޢިއްޒަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިހަމައިދި . ހިރިހަމައިދިކަން . ރަނަހަމާދި . ރަންނާ . ކާންނާ . ކާންނާކަން . ކުޑަބަނޑޭރި . ކޮށަލިކަން . އަރުވާކަހާ . ވަތަބަނޑޭރި . މާރާދަ . މޭނާ . މޭނާކަން . ފަނޑިއަތްކަން . ފެންނާ . ފެންނާކަން . ދާންނާ . ދާންނާކަން . ތަޅަމުދިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ