...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންޏާ ކުޑަ ކާށްޓެއް ނުކާށެވެ
"ކަންޏާ ކުޑަ ކާށްޓެއް ނުކާށެވެ..
(ހަރުބަހެއް) ކަމެއްކުރަންޏާ ކަމަކަށްވާކަހަލަ ކަމެއް ކުރާށެވެ ބުނަން ބޭނުންކުރާ ބަހެއް:
އާންމުކޮށް މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ ނުބައިކަންކަމަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންޏާ ކުޑަ ކާށްޓެއް ނުކާށެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ