...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންޏާކަގަ
ނ.
ދިވެހިންކިޔާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެއްގައި ބުނާގޮތުން ކެކޭނެގޮތަކަށް ކެކެން ދޫކޮށްލައިފައި ހުރެގެން ހިނދިފައި ހުންނަ ބަތްތަވާގެ މެދުފަށަލައިގައި ހުންނަ ބަޔަށް ކިޔާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ