...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންޒަށްލުން
ލުންނާއި، އަވަށުމީހުންފަދަ މީހުންކުރެ މަސައްކަތަށް ކުށް ކުރާ މީހުނަށާއި، މަސައްކަތަށް ނުނުކުންނަ މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެވެސް ގަނބާ ކިސަޑު ގަނޑަކަށް އެރުވުން.
ގަނޑުވަރުތެރެ ވަށާ މިކަންޒު އޮތް ޒަމާނުގައި އެފަދަ މީހުން އަރުވަނީ އެކަންޒަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ