...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންޒު
ނ.
(1) ޢަދާވަތްތެރިންނަށް ހުރަސްކޮށްފައި ނާދެވޭ ގޮތަށް ކޮނެފައި ހުންނަކޯރު.
(2) ހިސާބަކަށް ފެންހުންނަ ކިސަޑު ހެދި ގަނބާ ގޮތް ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންޒަށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ