...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަންޒޫރި
ނ.
(1) ކަނޑުމައްޗާބެހޭ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި، ވަލީވެރިންގެ ޒިޔާރަތާއި މަޤާމަށް ފާތިހާ ފަރިއްކޮޅުގެ ނަމުގައި ދީއުޅުނު ތަކެތި.
(2) ކަންޒޫރީގެ ނަމުގައި ކިޔަވައި އުޅުނު ފާތިހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިރުވައިކަންޒޫރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ