...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރަ
ނ.
(1) ރާއްޖެއިން ބޭރު ބޮޑެތި ބައެއް ޤައުމުގެ ޤައުމަށް ކިޔައި އުޅޭނަމެއް.
މިސާލު:
އޮޅުދޫކަރަ.
އަސޭކަރަ.
އަރަބިކަރަ.
(2) ބޮޑުބިޔަރަށެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކަތަ . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހަވޭޑައިކާނަ . ހިންދުކަރަ . ހިންދުސްތާން . ހިރަފުސްދެމި . ހޮޅި . ހޮޅިން . ނަނުބެއްދި . ނީން . ރަކަރަކަލުން . ރަކަރަކަޖެހުން . ރާޅު . ބަބުރު . ބަބުރުން . ބައްދު . ބަދަވީ . ބާރުދިނުން . ބާޑީ މަގު . ބިޖިލީ . ބުރުމާ . ބެރު . ބެރުޖެހުން . ބެޓެރީ . ބޯއުނގުޅާފިލާ . ކަށިމަސް . ކަށީފަރުވާ . ކަރަ . ކަރަންފޫއާވި . ކަރަންޓީނުފިލުން . ކަރަންޓީނުދިދަ . ކަރަންޓުލުން . ކަރަންޓުސިޑި . ކަރައިންޖެހުނު ގޮތް . ކަރަމަތި . ކަރަމަތިއައުން . ކަރުކެނޑޭވަރުވުން . ކަރުވަޅު . ކަރޭރަމަސް . ކަފަތޮޅި . ކަފުރުތޮޅި . ކަޗޭރި . ކުނބުރު . ކުޅޭކުޅޭކަރަންފޫ . ކޭބަލް . ކޮއިލު . ކޮތަނބިރިހަވާދު . އަންޒަމާން . އަރަބި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ