...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރަންކާ
ް.
މިގަހުގެ ފަތް ހުންނާނީ ހިމަދިގުކޮށެވެ.
މީގައި ނިކުންނާނީ، މާގަނޑެކެވެ.
މަލުގައި ހުންނާނީ، 5 ފިޔަޔެވެ.
ތަނޑިދިގުވާނެއެވެ.
މިއީ ވަރަށް މީރުވަސްދުވާ ހުދު މަލެކެވެ.
މިގަސްހެދޭނީ ތެތް ބިމުގައެވެ.
މިގަހުގެ ބުޑުން ނިރުތައް ނިކުމެ ވަރަށް އަވަހަށް ގިނަވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަފުރުތޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ