...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރަންފޫ
ނ.
މަތިކަރާބޭހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ދުފާއިރު ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ކުރީކޮޅުގައި ހަތަރު ތުނޑު ހުންނާނެއެވެ.
މިއީ ކުޅި ރަހަލާ، ކަޅުކުލައިގެ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރުހަލާނފަތް . ނަނުބެއްދި . ބޯއުނގުޅާފިލާ . ކޮތަނބިރިހަވާދު . މަތިކަރާބޭސް . ފޮނިތޮށިހަވާދު . ދުފާއެއްޗެހި . ތަކުލަފަތި . ގަރަންމަސާލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ