...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރަންޓު
ނ.
އެލަކުޓަރިކު ހަކަތަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހިރަފުސްދެމި . ރާޅު . ބިޖިލީ . ބުރުމާ . ބެރު . ބެރުޖެހުން . ކަރަންޓުލުން . ކަރަންޓުސިޑި . ކޭބަލް . ކޮއިލު . އައުން . އައްސިފޮށި . އިންޖީނުގެ . އިލެކުޓުރިކު . ވައިރުކުރުން . ވައިރުލެސް . ވާގަނޑު . ވޯޓް . މައިކުރޯފޯން . މެޝިން . މޯޓަރު . ފަންކާޖެހުން . ފިހުން . ފިޔުޒުދިއުން . ފިޔަޖެހުން . ފިޔުޒު . ފެންމޯޓަރު . ދަތުވާބެއްދުން . ދުންބޮކި . ދުވާމަގު . ދެލިފޯލި . ލަންޓަން . ލޭނު . ލޮއި . ސަޕުލައި . ސުއިޗު . ސޯޓު . ސޯޓުވުން . ޖަންކުޝަން . ޝޮކުދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ