...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރަވެރިމަސް
މިއީ އައިން ހަދައިގެން ދަތުރުކޮށް އުޅޭ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ބުރަކަށި މަތީގެ ކުލައަކީ ނޫފެހިކުލައެވެ.
ދެއަރިމަތީގައި ހުންނަނީ ރަންރިހިކުލައެވެ.
މަހުގެ ނިގޫފަތާއި ކޮތަރިތަކުގައި ހުންނަނީ ރީނދޫކުލައެވެ.
މަހުގެ ކަންފަތް ކައިރީގައި ކަޅުކުލައިގެ ލަފެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިމަސް . ކަރޭރަމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ