...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރަމަތި
ނ.
(1) ކަރަކަރައިގައި އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަވީރަށް އާދަވެގެން އަންނަ ވިއްސާރަ.
(2) ކަރަ ގޮނޑުވަމުން އަންނައިރު ކަރަ މަތިން ބައެއް ދުވަހަށް ދައްކާ ވިއްސާރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ