...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރާ
ނ.
ބަރަބޮލުގެ ސިފަޔަށް ފިތްނުޖަހާ އޮންނަ، ވެލެއްގައި އަޅާ ފޮނިމޭވާއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅަޖެހުން . ހުފީބަތެ . ނަރުގަނޑުފާނޫޒު . ނައްދު . ރަތްގޮވި . ބަނޑިޔަލުފެން . ބަޒަބާޒު . ބިގަރު . ބިސަހުރި . ބިސަހުރި އެރުވުން . ބިޖިލީބައްތި . ބުންކަރާސް . ބެރެބޭވުން . ބޭސްކަރަ . ބޮށިގަނޑަ . ބޮލަށްކޮށްޕި . ކަހަރުވައް . ކަނދުރާ . ކަންވާރު . ކަރަންފޫ . ކަރަމަތިއައުން . ކަރަގޮނޑު . ކަރާކަރުޖަހާ ސަލާންކުރުން . ކަރާކަރުޖައްސައި ސަލާންކުރުން . ކަރާމާތް . ކަރާލުން . ކަރުފަތުވިހަ . ކަސާރީކުރާ . ކަޓަކަރާމަތި . ކުކުޅުވަހި . ކޮނޑާކޮނޑު ޖެއްސުން . ކޮނޑުމަތި . އަކަރަކަރާތެޔޮ . އާހަދި . އާހުކަނބިލި . އިންޖީނުއުނދުން . އިސްކޮޅުކެއުން . އިސްޚަރާބު . އެތެރެހަށި . ވަލީވެރި . ވަލީވެރިކަން . ވަލީވެރިޔާ . ވަލީވެރީން . ވިލާތުކަނބިލި . މަށިތެޔޮ . މަރޮދަޅި . މަޅިމައްޗަށް ހުނިއެޅުން . މަކަނަށް ފޮށާލުން . މައިޒާން . މާބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ