...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރާރާބޮނދި
ނ.
ރާބޮނދީގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ކުލައަކީ ހުދު ކުލައެވެ.
މި، އާދައިގެ ރާބޮންޖަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑެތިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ