...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރާކަރުޖަހާ ސަލާންކުރުން
"ކަރާކަރުޖަހާ ސަލާންކުރުން" މ.
ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައި ސަލާމްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރާކަރުޖަހާ ސަލާންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ