...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރާމަތް
ނ.
(1) ވަލީ ވެރިންފަދަ ބޭބޭކަލުންގެ ކިބައިން ފެންނަ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންތައް.
(2) ހުރުމަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރާމާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ