...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރާދުނބުރި
ނ.
(1) ކަނީރުފަތް ވައްތަރަށް އެއަށްވުރެ ހިމަކޮށް ފަތް ހުންނަ ރީނދޫ މަލެއް އަޅާ މެދުމިނުގެ ގަހެއް.
(2) މިގަހުގެވައް.
(3) މިގަހުގެ ލަކުޑި މިއި ކީލި ހިމުން، ހަރު ލަކުޑިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަހަރުވައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ