...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރާސީނުތެޔޮ
ނ.
ބައްތިއަށާއި ތެޔޮއުނދުން ފަދަ އެއްޗިއްސަށް އަޅަން ގެންގުޅޭ ސާފުމަށި ތެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިގަރު . އިންޖީނުއުނދުން . މަށިތެޔޮ . ސާފުމަށިތެޔޮ . ސާފުތެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ