...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރި
ްނަ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް.
(3) ލޮނުމެދު ހެން ބޮޑިއަކަށް ހުންނަ ތަކެތީގެ ބައިތައް ވަކިވަކިކޮށްލާއިރު ހުންނަ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން އެކަތި (4) ފިޔާފަދަ ތަކެތީގެ ފަށަލަތައް ވަކިވަކިކޮށްލުމުން އޭގެ ބައެއް.
(5) ފަރިވެފޮޅޭ މަލުގެ ފިއަތަކުގެ ތެރެއިން އެއްފިޔަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކަރި . ހުއިހެއްޕުން . ނައަމްސޫފި . ނީރުނަ . ނީރުނަބު . ނޮޅުން . ބަނޑު . ބަރަނީރުނަ . ބަކަށި . ބަކަރިހުއިހެއްޕުން . ބަކަރިދަނޑި . ބަކަރިދަނޑި ބެހެއްޓުން . ބަކަރިގޮވި . ބަކައްޓާ . ބަޑިހެލުން . ބަޓަރު . ބަހުރުކިޔެވުން . ކޫޒީ . އާހަ . އާހައާހަ . އާލޮ . އުކުނު . އެއްފުޅައްމަތިން ފުންމައިލި ބަކަރި އަނެއްފުޅަންމަތިންވެސް ފުންމައިލާނެއެވެ . މަހުލަބު . މުދައު . މުދާ . މުޑުވައްކުރުން . ފުދުނު ބަކަރި ހެދިގެން އުޅުން . ދަޅުހަރު . ދިރޭމާލު . ދިބާޣުކުރުން . ދިއްގާ ގަސް . ތާރަ . ލަވަމުން ގެންދިއުން . ގިތެޔޮ . ގޮނޑިޖެހުން . ގޮވި . ގޮވިން . ގޮވިކަލޭގެ . ގޮލާ . ސަބުޖު . ސާގުދަލިޔާ . ސޮޑާހަކުރު . ޖާލިފުޅަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ