...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުނަ
ނ.
ރޯއިރު ލޮލުން ފައިބާ ފެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކަރުނަ . ހިތިކަރުނަ . ނައިބޮލިކަނޑާހަނު . ރުއިން . ރޮވުން . ކަރަނަ . ކަރުނަގޭސް . ކަރުނި . ކަރުނު . ކަރޮނެވިދާ . އައުން . އެސްނާޅި . ފެން . ފެންކަޅިވުން . ފެންފިނޮޅި . ދަކުކަރުނަ . ލޭކަރުނަ . ޗިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ