...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުނަގޭސް
ނ.
ލޮލުން ކަރުނަ އަންނަ ގޭސް.
މިގޭސް ބޭނުން ކުރަނީ މުޒާހިރާ ފަދަ އެއްވުންތައް ރޫޅައިލުމަށްޓަކައެވެ.
މިގޭސް ދޫކުރުމުން ލޮލުން ފެންއަންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ