...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުބޮލަކު
ނ.
ނެފްތަލީނުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ގުޅައެއް.
މިއީ ގިނަ ދުވަހަށް ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ ފޭރާމާއި ފޮތް ފޮތުގައި ފަނި އެޅިޔަ ނުދިނުމަށްލާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުލި . ހުލިވުން . ކަރުބޮލިކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ