...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުކެހުން
މ.
(1) ކަރުތެރޭ ހިރުވައިލީމާ ހަދާލެވޭގޮތަކުން ނުވަތަ ދަވަ ނެރޭން ބާރުލުމާއެކު، ކަރުތެރޭން އަޑެއް ނެރުން.
(2) ކޮންމެވެސް އިޝާރާތެއް ކޮށްލާން ވެގެން ކަރުތެރޭން އަޑެއް ގޮއްވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރުކެއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ