...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުއިތާ
ނ.
ކަރުގެ ބައްޔެއް.
މިއީ ކަރުތެރޭގެ އެއްފަރާތުގައި އުފެދޭ ކުޑަދޫ ހެން ހުންނަ މަސްކޮޅެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ