...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުވަޅު
ނ.
(1) އަންހެނުން ލާ ލިބާހުގައި ކަރުކަނޑާފައި އޮންނަތަން.
(2) އަންހެނުން ލައިފައި ހުންނަ ހެދުމާއި ލިބާހުގެ ކަރަށް ކެނޑި ހިސާބުން އެތެރެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންގާނުކަރުފޮތި . ކަލަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ