...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުވިހަ
ނ.
ކަރުގެ ބައްޔެއް.
މިބަލިޖެހުމުން ކަރުތެރެ ދުޅަވެ ކާން އުނދަގޫވެއެވެ.
ކަރުގައި ރިއްސައި ކަރުތެރެއިން ދަވަ އާދެއެވެ.
އަޑަށްވެސް ބަދަލުއާދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންކައްކާބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ