...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުފަތުވިހަ
ނ.
(1) ކަރުގެ ބައްޔެއް.
މިއީކަރާއި ކަތުރު ކަށިގަނޑަށްވީ ހިސާބު ދުޅަވާ ބައްޔެކެވެ.
މި ބަލިޖެހުމުން ވަރަށް ގަދައަށް ކަރުގައި ރިއްސާނެއެވެ.
ބައެއް ފަހަރު ކަރުތެރެ ބެދޭގޮތްވެއެވެ.
(2) ތާފަތުވިހަ.
(3) ކަރުތާ ފަތުވިހަ.
(4) ކަށު ފަތުވިހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށުފަތުވިހަ . ކަރުތާފަތު ވިހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ