...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުފޮޅު
ނ.
ކަރުގެ ބައްޔެއް.
މިއީ ކުއްލިއަކަށް ނަގާ ފޮޅެކެވެ.
މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައްމަލާ . ކަރިމައުޖެހުން . ކަރުފޮޑެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ