...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުދާހު ތަށި
ނ.
ކާއެއްޗެހި އެޅުމަށާއި ބޯއެއްޗެހި އެޅުމަށް ކަރުދާހުން ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗަކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ތަށި.
މިއީ، އެއްފަހަރު ބޭނުން ކުރާގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ