...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުތާފަތްގަނޑު
ނ.
މަހުގެ ކަރުތާފަތުގެ ބޭރުން އޮންނަ ބޯހުޅުނބު ގަނޑެއް ކަހަލަ ފަށެއް.
ނޭވާލާއިރު އެފަށް ހުޅުވި ލެއްޕިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމަބޯދު . ބާތުންމަސް . ކަޅަހަނދި . ކަޅިހި . ކަލަރުބިބީ . ކޮރޮފިރޮނޑޮ . މާބޯދި . ފަންސުރުމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ