...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުތެރެ
ނ.
ކަރުގެ އެތެރެޔަށް ވީހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންދިރުވުން . ހިކިކެއްސުން . ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅުން . ނޯށަށްއެރުން . ޅީ . ޅީވުން . ކަރުވިހަ . ކަރުފަތުވިހަ . ކިހައް . ކިނބިހިއެޅުން . ކުޑަދޫ . އަރިދަފުސް . އަރު . އަރުތެރެ . އެނި . މަރަމައު . ދަވަ . ދޮސްލުން . ގުގުރި . ގުގުރިދެމުން . ޙަލްޤާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ