...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުލުން
މ.
(1) ސަރުބަތާއި ދިވެހި ހަކުރުފަދަ ތަކެތީގައި ގަނޑުގަނޑަށާއި ފުއްފުކަށް ހަކުރު އުފެދުން.
(2) ބޮނޑިއާއި މެޓާ ފަދަ ތަކެތި ހިލައި ވަރުވެގެން ބާލަން ވީމާ ދޯބުރާލިހަކުރު ނުވަތަ ނަބާޒު ހަކުރު މުގުރައިފައި އެޅުން.
(3) ދިވެހި ހަކުރު ކަރުލާގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ