...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުގަނޑު
ނ.
(1) މާމަލުގެ ފިޔަތަކުގެ ތެރޭ މެދުގައި ފިޔަތައް ތަތްވެފައި އޮންނަބައި.
(2) ބައެއް މޭވާގެ އެތެރޭގައި އޮށްތައް ތަތްވެފައި އޮންނަ މަޑުތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނބުޅު . ބަޑަ . ކަރިގަނޑު . ކަމަނަ . ކުކުން . ކެކުރި . އަރިންނަ . އަލަމަލުކަރަށްގެތުން . ވަކަރުގަނޑު މާވަޑިޔާ ހިތެކެވެ. ނިޔާ ފަނޑިޔާރާ ހިތެކެވެ. . ވިދުހަން . ވިދުހަންޖެހުން . މަތަރެސްމައު . މާބުރުކުނޑި . މާޅިސް . ފަޅޯމުތް . އަހަނެ . ފުފޫ . ފޭރު . ފޮނި . ފޮނިބުއިން . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ދިއްގާމަލުދޮންކަމަނަ . ދިލްބަހާރުމައު . ގަނޑުވަކަރެ . ޖޯޑުކުރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ