...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރުގައިއެޅުން
މ.
(1) ދިރުވާލި އެއްޗެއް ކަރުތެރޭގައި ތާށިވުން.
(2) ކަނދުރާގައި އެއްޗެއް އެލުވުން.
(3) މަޖާޒު:
ނުރުހެވޭ ކަމަކާ ހަވާލުވާން ޖެހުމުން ބުނެއުޅޭގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ