...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަރެވިޔާއްދަ
ނ.
(ގ) ކަރުގެ އެތެރޭގައި މުލިހިފާޑަށް ދުޅަވާ ބައްޔެއް.
މިބަލީގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަޔަށް ދިޔައިމާ ބޭރުން ރަތްވެ ދުޅަ ބޭރަށް ދައްކައެވެ.
ފަޅައިގެން ދާނީ އެތެރެއަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ