...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަބީލާ
ނ.
އޮޑިދޯނި ފަހަރު ބަނުމުގައި ދެލަކުޑިގަނޑު ހަރުކުރާންޖަހާ މަޢްދަނީ އިއްޔެއް.
މިހަރުކުރަނީ ވަސަރު ލައްވައި މަލަރުކޮށް ގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުލުހާ . ކަބީލާފުލުސް . ވަސަރު . ފަސްސެއްޓި . ފުއްތުނޑު ކަބީލާ . ދޯދާރި . ތަލިޔާމާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ