...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅަ
ނ.
(ސ) (1) ގޮވާމުގައި އޮށްޓަރު ފިލައިފައި ހުންނަ ކުރާ.
(2) (ލ..) ކަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަނދުބޭސް . ބަބުރުހަނދި . ކަޅަކިރިފޮހޮނޑަ . ކުވާމަސް . އަންގައު . އަންގާ . ދަހައި . ދުންހެދުން . ގުއިހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ