...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅަހަނދި
ނ.
ހަނދީގެ ބާވަތެއް.
މިމަހުގެ ކުލައަކީ، ވަރަށް ގަދަ އަޅިކުލައަކަށްދާ ކަޅު ކުލައެކެވެ.
މަހުގެ ކަރުތާފަތްގަނޑުގެ މަތީ ކައިރީގައި، ކަޅުކުލައިގެ ލަފެއް ހުރެއެވެ.
އަނގައިގެ މަތީ ތަލީގައި ދެބަރިއަކަށް ދަތް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަބުރުހަނދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ