...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅަނގާރި
ނ.
ދުން އެޅީމާ މީރުވަސް ދުވާލަކުޑިއެއް.
މިއީ އޮޅުފަށް ގިރިފައި ހުންނަ އާރެކެވެ.
ބުނެވެނީ ގަހެއްގެ މުލެއްކަމުގައެވެ.
އިހުގައި މިގެނެސްއުޅުނީ ސެޓިގަމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަނދުބޭސް . ދުންހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ